Zavedení pregraduálního studijního programu

Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti


Kontakty

1. LF UK – odborný tým

Prof. Tomáš Zima

tel.: 224 962 841
e-mail: tmas.zima@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

tel. 224 964 283
e-mail: stanislav.stipek@lf1.cuni.cz

Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

tel.: 224 967 679
e-mail: viktor.kozich@seznam.cz

Ivan Šebesta, M.D., Ph.D.

tel.: 224 966 668
e-mail: ivan.sebesta@lf1.cuni.cz

1. LF UK – administrativa

Markéta Lindnerová

tel.: 606 553 365
e-mail: mlind@lf1.cuni.cz

Kateřina Šímová

tel.: 224 964 373
e-mail: katerina.simova@lf1.cuni.cz

Zdena Kolářová

tel.: 224 964 642
e-mail: zdena.kolarova@lf1.cuni.cz

Marie Porcalová

tel.: 224 964 159
e-mail: marie.porcalova@lf1.cuni.cz

ZSPO ŘÍP – řízení projektu

Jiří Valach

tel.: 739 771 932
e-mail: jiri.valach@eurip.cz

Věra Prášilová

tel.: 605 230 657
e-mail: vera.prasilova@eurip.cz

Magistrát Hl. m. Prahy - Projektový manažer

Kateřina Kalousková

Odbor zahr.vztahů a fondů EU
Poštovní adresa: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Kancelář: Jungmannova 35, 110 01 Praha 1
tel.: 236 003 920, fax: 236 007 110
e-mail: katerina.kalouskova@cityofprague.cz
místnost 366

Finanční manažer

Robert Kujan

tel.: 236 002 750
e-mail: robert.kujan@cityofprague.czProjekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.