Zavedení pregraduálního studijního programu

Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti


Konference

Konference „Partnerství akademické a komerční sféry v biomedicíně – Příležitost pro Prahu“, 12.3.2007, Praha

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze poprvé v Česku otevřela téma partnerství akademické a komerční sféry v biomedicíně. V prostorách pražské Novoměstské radnice proběhla 12. března 2007 první ze série konferencí, jejichž cílem je podpořit projekt „Vytvoření pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a praxi biotechnologické společnosti“. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

Na konferenci zazněly příklady konkrétní spolupráce akademické a komerční sféry v biomedicíně a zkušenosti odborníků z řad partnerů projektu. Účastníci současně získali informace o přehledu zdrojů finanční podpory této spolupráce ze strany Evropské Unie pro období let 2007 až 2013.

Ve svých odborných prezentacích, ale i během diskuze nabídli přednášející mnoho konkrétních odpovědí, jak si obě sféry mohou co nejefektivněji pomáhat. Vzdělávací a výzkumné instituce mohou komerční sféře kupříkladu nabídnout kvalitní zázemí vývojových a výzkumných laboratoří, nebo možnost diskuze se zahraničními odborníky. Studenti se mohou seznámit s novými produkty, které ještě nejsou na trhu, ale s nimiž se během své profesní kariéry budou nepochybně setkávat.
Partnerské projekty akademické a komerční sféry také mohou napomoci tomu, aby nedocházelo k odlivu českých vědců do zahraničí a naopak, aby mezinárodní společnosti se špičkovými odborníky přicházely do České republiky a vytvářely partnerství. Hlavní město Praha tak podporuje zvýšení konkurenceschopnosti jednak samotných vysokých škol a jednak jejich absolventů. Tato podpora pak nepřímo vede k rozvoji malých a středních podniků, pracovního trhu a tím pádem k rozvoji konkurenceschopnosti celého regionu.

Fotogalerie z konference

prohlédnout fotografie z konference
 

Dokumenty ke stažení

Program konference

Co nabízí 7. rámcový program EU pro výzkum a technický vývoj, 2007 - 2013 v prioritě HEALTH (Judita Kinkorová)

Co očekávat od realizace projektu CPPT UK? (RNDr. Ivan Dvořák, CSc.)

CENTRUM PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY KARLOVY

FM EHP/Norska 2004-2009 (Ondřej Veselský)

Kurzy Molekulární Medicíny na 1. LF UK (Jiří Heřmánek)

Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání v řízení přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Molekulární medicína v teorii a praxi (Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.)

Veškeré dokumenty jsou ve formátu PDF. Instalace potřebného programu Acrobat Reader je přístupná na adrese www.adobe.com.Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.