Praktické kurzy podzim 07

Příprava rekombinantních proteinu jako podklad pro strukturální biologii

termíny: 17.10.-19.10.2007, 31.10.-2.11.2007

Příprava rekombinantních proteinu - podrobné informace

 

Praktický kurz konfokální mikroskopie: vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce

termíny: 22.10-24.10.2007, 29.10.-31.10.2007

Praktický kurz konfokální mikroskopie - podrobné informace

 

Aplikace technologií dna čipů v diagnostice geneticky podmíněných onemocnění

termíny: 1) 13.11.-14.11.2007, 2) 20.11.-21.11.2007

Aplikace technologií dna čipů v diagnostice geneticky podmíněných onemocnění - podrobné informace

 

Kurz DNA diagnostiky

termíny: 1. turnus: 5.12-6.12.2007, 2. turnus: 10.12. -11.12.2007

Kurz DNA diagnostiky - podrobné informace

 

Veškeré dokumenty jsou ve formátu PDF. Instalace potřebného programu Acrobat Reader je přístupná na adrese www.adobe.com.

 Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.