Úvodní strana projektu

Stručně o projektu

Projekt s názvem Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií je druhým z partnerských projektů 1. lékařské fakulty University Karlovy ve spolupráci s americkou biotechnologickou společností Genzyme a zájmovým sdružením pro řízení projektů Říp. Společným cílem projektů je rozvoj vztahů vzdělávacích a výzkumných institucí s inovativními společnostmi a společný vývoj programů z oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Oba dva projekty byly zahájeny 1. září 2006 a budou ukončeny 31. 8. 2008.

Hlavním cílem tohoto projektu je navrhnout, v pilotním projektu ověřit a vytvořit předpoklady pro implementaci modelu dalšího vzdělávání a přípravy post-doc absolventů jako lektorů a konzultantů pro výuku a výzkum v oblasti aplikovaných biotechnologií.

Klíčovou charakteristikou projektu je zde opět partnerství mezi špičkovou univerzitou (Univerzita Karlova v Praze) a špičkovou společností biotechnologického farmaceutického sektoru (Genzyme Europe, B.V).

Projekt chce svým působením poukázat na problematiku brain-drain efektu u post-doc absolventů (absolventů Phd. studia), popsat jejich situaci, definovat základní parametry programu pro jejich další uplatnění a konkrétním programem k tomuto uplatnění přispět.

V rámci projektu budou navrženy metodiky přípravy v oblasti výuky fundamentálních procesů aplikované biotechnologie (genové modifikace organismu, molekulární a genová diagnostika, buněčná transformace, vývoj biomateriálu, biokompatibilita, simulace industriálních procesů, případové studie vzniku biotechnologických společností jako spin-off společností atd.). Bude vytvořeno schéma efektivního propojení teoretické přípravy s praktickou aplikací.

V rámci projektu se také pokusíme položit základy k širšímu propojení vzdělávacího a výrobního sektoru a posílení principu corporate chairs, tj. tvorby partnerství mezi primárním výzkumem a komerční sférou aplikovaného výzkumu na řešení konkrétních projektů.

Posluchači pilotního programu by kromě práce na řešení vědeckých úkolů měli získat poznatky o zakládání a financování výzkumných inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledků vědeckého výzkumu do léčebné praxe.

Shrnutí cílů projektu:

  • Poukázat na problematiku brain-drain efektu u post-doc absolventů a vzbudit zájem o tvorbu a implementaci programu na jejich udržení v domácím výzkumu a vzdělávání
  • Rozšířit konkrétní nabídku uplatnění pro absolventy doktorandského studia v oblasti výuky a aplikovaného výzkumu a zamezit tak jejich odchodu do zahraničí;
  • Položit základy k širšímu propojení vzdělávacího a výrobního sektoru a posílení principu corporate chairs;
  • Získat multiplikační efekt v rozšíření know-how o moderní organizaci aplikovaného výzkumu a o výrobě v inovativní biotechnologické společnosti;
  • Rozšířit informace o zakládání a financování výzkumných inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledků vědeckého výzkumu do léčebné praxe;


Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.